Νικονάντ

Σαριμαχμούντοβ Αλέξανδρος

ΚΙΟΣΑΝΑΝΤ

Ένα από τα επίθετα τούρκικης προέλευσης του χωριού μας είναι και το Σαριμαχμούντοβ από το Σαριμαχμουτ και το ρώσικο “οβ”, που αποτελεί και την μεγαλύτερη φαμίλια στο χωριό, η οποία χωρίζεται σε επιμέρους έξι μικρότερες, για την αποφυγή αιμομιξιών. Για τον διαχωρισμό του κάθε γένους Σαριμαχμούντοβ έχουν αποδωθεί χαρακτηρισμοί βάση του μεγαλύτερου αρρένος μέλους της οικογένειας, όπως το Νικονάντ, Φωτανάντ, Αριχμιντονάντ, Λαζαρικονάντ, Τσιπινάντ και Κιοσανάντ.

Ο χαρακτηρισμός της φαμίλιας Κιοσά είχε αποδοθεί στα αραιά γένια του ιδρυτή της, του Σαριμαχμούντοβ Αλέξανδρου.

Αφήστε το σχόλιο σας

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090