Ο Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Υγείας του Δήμου Ξάνθης, Στέφανος Ιγιαννίδης αποτελεί απο τις περιπτώσεις των ανθρώπων που προέρχονται απο τον αθλητισμό και προσπαθεί να δρα για τον αθλητισμό και όχι μόνο καθώς

a

Tue ‒ Thu: 09am ‒ 07pm
Fri ‒ Mon: 09am ‒ 05pm

Adults: $25
Children & Students free

673 12 Constitution Lane Massillon
781-562-9355, 781-727-6090